เขาคิชฌกูฏ

วัดเขาคิชฌกูฏ

เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี  เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี  ไปทำบุญและนมัสการรอยพระพุทธบาท และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บนยอดเขา เปรียบได้เหมือนกับว่าเราไปทำบุญบนสวรร

Read more