ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัย เจ้าแม่นาคี

ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัย หรือที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่า วัดแขก ตั้งอยู่ในชุมชนสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัด หนองคาย ระยะทางห่างจากตัวเมืองเพียง 3กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติมาเที่ยวกัน ในสถานที่แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นจากความศรัทรา และความเชื่อของ ปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ หรือ ปู่เหลือ ตั้งแต่ พ.ศ.2476-2539

ศาลาแก้วกู่

ว่าทุกศาสนาผสมผสานกันได้ เป็นสถานที่ดินแดนแห่งการหลุดพ้น จากกิเลสทั้งปวง ขนาดของรูปปั้นใหญ่โตมาก ส่วนใหญ่เป็นเทวาลัยรูปต่างๆ มีเรื่องราวของพุทธประวัติ และ ตำนานเรื่องราวความเชื่อของ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู คริสต์ และช่วงนี้กระแสของละคร นาคีมาแรง ทำให้ที่นี่ได้รับความนิยมตามไปด้วย มาเที่ยวที่นี่แล้ว เหมือนได้ไปเที่ยวนรก และขึ้นสวรรค์ของจริงเลย

และรูปปั้นต่างๆมีขนาดใหญ่โตมาก จนตัวเราเล็กเท่ามดไปเลย

ศาลาแก้วกู่

ศาลาแก้วกู่ เวลาเปิดทำการ

เปิดเวลา 07:00-17:00 น. อัตราค่าเข้าชม เด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่/เด็กโต 20 บาท ชาวต่างชาติ 20 บาท

อุทยานเทวาลัย
อุทยานเทวาลัย
ศาลาแก้วกู่

เส้นทางการเดินทาง

หากใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 212 มุ่งหน้าไป อ.โพนพิสัย ประมาณ 3-4 กิโลเมตร จะสังเกตุเห็นป้าย ศาลาแก้วกู่ แล้วขับรถย้อนกลับเข้า อ.เมือง แล้ววัดจะอยู่ซ้ายมือ เลี้ยวเข้าไปประมาณ 500 เมตร หากเดินทางด้วยรถโดยสารให้ใช้ สายหนองคาย นครพนม

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่น่าสนใจเขตภาคอีสาน ปราสาทพนมรุ้ง บุรีรัมย์

ประวัติฉบับเต็ม ศาลาแก้วกู่หรืออุทยานเทวาลัย