ประกันสังคม เช็คสิทธิ์ประกันสังคม

ประกันสังคม วิธี เช็คสิทธิ์เบี้ยชราภาพ แบบง่ายๆด้วยตนเอง

ประกันสังคม วิธีเช็คสิทธิ์ประกันสังคม เช็คสิทธิ์เบี้ยชราภาพ ด้วยตนเอง ว่าเราจะวางแผนชีวิต ในอนาคตข้างหน้าอย่างไรดี พูดง่ายๆเราก็จะสามารถวางแผนชีวิตตอนแก่นั่นเอง ว่าเราจะได้เงินบำเหน็จชราภาพกันเท่าไหร่ อย่างไร

advertiesment


และเรามีสิทธิประกันสังคมอะไรบ้าง จะได้วางแผนชีวิตยามชราถูก เรื่องของประกันสังคมนั้น มีประโยชน์กับทุกคนมาก เพราะเงินที่เราจ่ายเข้ากองทุน เป็นเรื่องที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้ จะได้ไม่ตกเทรนด์ จริงหลายท่านคงรู้กัน แต่ก็อยากกระจายข่าวเพิ่มอีกทาง

กองทุนประกันสังคม Social Security office 

คือ กองทุนประกันสังคม ที่เราจ่ายเงินเข้ากองทุนไปจำนวนหนึ่ง  และเรามีสิทธิ์ที่จะได้การคุ้มครอง หรือ ผลตอบแทนในรูปของ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิต ในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน เช่น สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน์ทดแทน เงินสงเคราะห์ชราภาพ และอื่นๆ เปรียบง่ายๆก็คล้ายๆกับประกันชีวิต หรือ ประกันรถยนต์นั่นเอง  เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันว่า วิธีการตรวจสอบสิทธิ์เบี้ยชราภาพ แบบง่ายๆด้วยตนเอง เขาทำกันอย่างไร

วิธีเช็คสิทธิ์และคำนวณ เบี้ยสงเคราะห์ชราภาพ ด้วยตนเอง

1.ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ผ่านทางเว็บไซต์โดยให้เปิดเบราเซอร์
โดยเข้าไปที่ https://www.sso.go.th/wpr/
2.ทำการลงชื่อเข้าใช้ หรือ ล็อกอินเข้าไป ตามรูปด้านล่าง ใส่หมายบัตรประชาชน 13 หลัก รหัสผ่าน แล้วกดเข้าสู่ระบบ แต่ถ้าหากว่ายังไม่เคยทำการเข้าสู่ระบบเลยสักครั้ง ก็ให้ทำการสมัครสมาชิกก่อน โดยการกด เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก จากนั้นหน้าจอจะพาเราไปที่ นโยบายการคุ้มครองสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล ให้อ่านทำความเข้าใจ แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างสุด ให้เราติ๊กถูกในกล่องที่มีข้อความว่า ฉันยอมรับข้อตกลงในการบริการ แล้วกด ถัดไป

ประกันสังคม

3.ต่อจากข้อ 2 เราจะเจอหน้า ข้อมูลส่วนตัว ให้เราทำการใส่ข้อมูลของเรา เช่น หมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ต้องเป็นหมายเลขที่ใช้อยู่ เดี๋ยวยืนยันรหัส OTP ไม่ได้ จากนั้นก็ใส่รหัสผ่าน เป็นภาษาอังกฤษเริ่มต้นด้วยตัวเล็ก ตามด้วยอักษรตัวใหญ่ และปิดท้ายด้วยหมายเลข  และใส่รหัสผ่านอีกครั้ง ที่ช่องยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นเลือกคำนำหน้า นาย นาง หรือนางสาว ใส่ชือ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด และก็อีเมล์ส่วนตัว แล้วกด ถัดไป

ประกันสังคม

4.จากข้อ 3หน้าจอจะเป็น ยืนยันตน โดยจะมีให้เลือก ขอรับรหัสยืนยัน OTP ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ตอนนี้ปี 2561 ผมก็เห็นมีให้เลือกอย่างเดียว ไม่มีแบบใช้อีเมล์ ให้คลิกตรง คลิกที่นี่ เพื่อขอรับรหัส OTP แล้วรอสักพัก ก็จะได้รหัสยืนยัน OTP แล้วก็ใส่รหัสลงไป จากนั้นก็กด ถัดไป

ประกันสังคม

5.จากนั้นก็ให้ทำการล็อกอินเข้าใหม่ ที่หน้าแรกให้คลิกเลือก ผู้ประกันตน หน้าจอจะพาไปที่ ตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลของเรา

ประกันสังคม

6.จากข้อ 5 หน้าตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล ด้านล่างจะมีข้อมูลต่างให้เลือก เช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล ประวัติการขอเปลี่ยนแปรงสถานพยาบาล การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ ให้เราเลือกกดเข้าที่ การคำนวณเงินสงเคราะห์ชรา

ประกันสังคม

7.การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ ก็จะมีข้อมูลการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนของผูประกันตน และเงินสมทบของนายจ้าง เงินสมทบของรัฐ (มีในบางปีและบางกรณี) และยอดรวมที่เราจ่ายเงินสมทบ เข้ากองทุนเป็นรายปี โดยจะเริ่มจากปีที่เราทำงาน หรือปีที่เราเริ่มจ่ายเงินเข้ากองทุน ในส่วนตัวของผม ทำงานตั้งแต่ปี 2540 แต่มีข้อมูลขึ้นแค่ปี 2542 เพราะว่ากองทุนประกันสังคม ที่ขยายออกแบบเต็มรูปแบบ เกิดขึ้นในปี 2542 นั่นเอง มาเข้าเรื่องกันต่อ 

ประกันสังคม

วิธีคำนวณเงินสงเคราะห์บำเหน็จชราภาพ ด้วยตนเอง

เงื่อนไขการเกิดบำเหน็จชราภาพ ประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชราภาพ (สำหรับผู้ประกันตน ที่จ่ายเงินสมทบกรณีเงินสงเคราะห์บุตร และชราภาพไม่ถึง 180 เดือน)
-กรณีที่จ่ายเงินสงเคราะห์บุตร และ ชราภาพ ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป จะได้รับบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบ ที่ผู้ประกันตนและนายจ้าง นำส่งพร้อมผลประโยชน์ทดแทน ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด 
-กรณีที่จ่ายเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตร และชราภาพ ไม่ถึง 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ มีจำนวนเท่ากับเงินสมทบ ที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ หรือจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมแบบเต็ม จากประกันสังคม กรณีชราภาพ คลิก

ตัวอย่าง

ผู้ประกันตนได้รับค่าจ้าง 20,000 บาท คำนวนได้ดังนี้
ถูกหักเงินสมทบ 5 % ของค่าจ้าง   (5 x 10,000) / 100 = 500 บาท
กรณีว่างงาน 0.5 % (0.5 x 10,00) / 100 = 50 บาท
กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ 3% (3 x 10,000) / 100 = 300 บาท
ผู้ประกันตนอายุ 2 ปี และสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ขณะส่งเงินสมทบได้ 2 เดือน
****ประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชราภาพจะได้รับ 300 x 2 = 600 บาท
****การคำนวณเงินเดือนของผู้ประกันตน ทางสำนักงานประกันสังคม จะทำการคำนวณจากเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

วิธีคำนวณบำนาญชราภาพ

เงื่อนไขการเกิดบำเหน็จชราภาพ จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม มีอายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ ความเป็นผูประกันตนสิ้นสุดลง มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชราภาพ
-กรณีการจ่ายเงินสมทบ มาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน อัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย  ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ
-กรณีจ่ายเงินสมทบ เกิน 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพ เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน สำหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน

สูตรการคำนวณ

คำนวณบำนาญชราภาพ
หากไม่สามารถคำนวณได้ ให้ใช้เว็บไซต์ของกองทุนประกันสังคม คำนวณบำนาญชราภาพ คลิก
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ให้ไปที่เว็บไซต์ของประกันสังคม เพราะจะมีรายละเอียด ที่ถูกต้องชัดเจนกว่านะครับดาวน์โหลดแอปมือถือ เช็คสิทธิ์ประกันสังคม
IOS คลิก
Android คลิก
อ่านบทความ พระธาตุอินแขวน คลิก
ชอบบทความก็แชร์ต่อ ให้เพื่อนๆเลยจ้า หรือจะกดไลค์เพจเราก็ได้นะ